Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

 

Gebruik van deze website 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze

website worden ontleend. Hoewel Beaglier.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website

en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid

en actualiteit van de geboden informatie.

Beaglier.nl garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.

Beaglier.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het

(ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Beaglier.nl staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele

verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links

is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Beaglier.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid,

actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie

(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Beaglier.nl. Het is niet toegestaan informatie op deze website

over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Beaglier.nl. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen

persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere

aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met

inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.